Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Hinderbeperking door vlootvernieuwing

Op maandag 5 en woensdag 7 september voeren wij gesprekken met omwonenden over de mogelijkheden om de meest lawaaiige en vervuilende vliegtuigen (versneld) uit te faseren.

Voor deze groepsgesprekken van maximaal 5 personen zijn alle omwonenden van Maastricht Aachen Airport welkom, die binnen de 56 Lden contour wonen. Wilt u weten of uw woning binnen deze contour ligt? Bekijk dan hier het overzicht. Voor deze gesprekken is het belangrijk dat u (ongeveer) weet van welke vliegtuigtypes u de meeste hinder ervaart. Als u niet precies weet om welk type vliegtuig het gaat, maar wel duidelijke kenmerken van het vliegtuig kunt aangeven (denk aan het tijdstip van vliegen of uiterlijke kenmerken) dan bent u ook van harte welkom.

Uitnodiging ontvangen én bekend met de vliegtuigtypes?
Dan kunt u hier de online vragenlijst invullen en u aanmelden voor een van de gesprekken. Aanmelden kan tot en met 31 augustus.

Uitnodiging ontvangen maar niet bekend met de vliegtuigtypes?
Dan nodigen we u graag een later moment uit voor een gesprek. Meld u dan aan voor ons buurtnieuws. Hier leest u het als eerste als we gesprekken of informatieavonden organiseren.

Geen uitnodiging ontvangen?
Woont u niet binnen de 56 Lden contour maar wilt u wel graag deelnemen aan een van de gesprekken? Vul dan voor 31 augustus dit formulier in. Wij nemen dan uiterlijk 2 september contact met u op als er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Vraag & Antwoord
Wellicht heeft u vragen rondom de vlootvernieuwing op MAA, de vragenlijst of de Ronde tafel-gesprekken. Klik hier voor een lijst met daarop de meest gestelde vragen, inclusief antwoorden.

Resultaten
Meteen na afloop van de serie ronde tafelgesprekken toetsen we alle opgehaalde informatie onder meer op haalbaarheid en effecten op de geluidsproductie, CO2-uitstoot en hinderbeleving. Hieruit volgt een voorstel om bepaalde vliegtuigen sneller uit te faseren dan op basis van de markt en technologische ontwikkelingen verwacht wordt.

Vliegtuigtypes

We komen er graag achter welke vliegtuigtypes volgens omwonenden de meeste (geluids)hinder veroorzaken en waarom. Daarom is het voor de gesprekken en vragenlijst van belang dat u (ongeveer) weet welke vliegtuigtypes u het meeste storen.

Weet u dit niet? Dan gaan we graag een andere keer met u in gesprek. Blijf op de hoogte van bijeenkomsten en buurtnieuws via ons buurtnieuws.

Werkwijze

Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheden voor het (versneld) uitfaseren van de meest lawaaiige en vervuilende vliegtuigen. Om te bepalen om welk(e) vliegtuigtype(n) dit gaat, kijken we naar twee dingen:

1. De beschikbare meetresultaten op het gebied van geluid en CO2-uitstoot per vliegtuigtype.

2. De beleving van hinder van bepaalde vliegtuigtypes door mensen die wonen in de omgeving.

Om het tweede punt in kaart te kunnen brengen, horen we graag uw mening. Via een online vragenlijst én via een groepsgesprek.

De informatie die we op deze manier ophalen, verwerken we in een uitfaseringsplan. De financiële consequenties van die uitfaseringsplan nemen we mee in de businesscase die we in december presenteren aan Provinciale Staten.