Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Voorontwerp inpassingsplan proefdraaien

Op Maastricht Aachen Airport is het momenteel toegestaan (turbo)propeller vliegtuigmotoren te laten proefdraaien. MAA wil, mede op verzoek van onderhoudsbedrijf SAMCO, de huidige vergunning aan laten passen zodat dit ook wordt toegestaan voor straalmotoren. Om het voor de gemeente Beek mogelijk te maken de benodigde milieuvergunning te kunnen verlenen dient het ruimtelijk (bestemmings)plan te worden aangepast. Op verzoek van de gemeenten Beek en Meerssen doet de provincie dit in de vorm van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het doel van het PIP is het scheppen van een duidelijk en handhaafbaar kader voor omwonenden, bedrijven en overheid.

Het Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan ligt met ingang van 1 februari 2022 tot en met 15 maart 2022 ter inzage. Binnen deze termijn kan iedereen reageren op het plan. Hoe dit kan is terug te lezen op de provinciale projectpagina: https://www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/luchtvaart/pip-maa-proefdraaien Tijdens een door de provincie georganiseerde informatieavond zal het plan nader worden toegelicht.

Tijdens deze digitale informatiebijeenkomst geeft de provincie Limburg verdere uitleg over het voorontwerp-inpassingsplan en de overige bijbehorende onderzoeken. Deze bijeenkomst (webinar) is donderdag 10 februari 2022 van 19.00 uur tot 21.00 uur via deze link te volgen: https://www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/luchtvaart/pip-maa-proefdraaien