Skip to main content

Voorontwerp inpassingsplan proefdraaien

Op Maastricht Aachen Airport is het momenteel toegestaan (turbo)propeller vliegtuigmotoren te laten proefdraaien. MAA wil, mede op verzoek van onderhoudsbedrijf SAMCO, de huidige vergunning aan laten passen zodat dit ook wordt toegestaan voor straalmotoren. Om het voor de gemeente Beek mogelijk te maken de benodigde milieuvergunning te kunnen verlenen dient het ruimtelijk (bestemmings)plan te worden aangepast. Op verzoek van de gemeenten Beek en Meerssen doet de provincie dit in de vorm van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het doel van het PIP is het scheppen van een duidelijk en handhaafbaar kader voor omwonenden, bedrijven en overheid.

Het Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan ligt met ingang van 1 februari 2022 tot en met 15 maart 2022 ter inzage. Binnen deze termijn kan iedereen reageren op het plan. Hoe dit kan is terug te lezen op de provinciale projectpagina: https://www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/luchtvaart/pip-maa-proefdraaien Tijdens een door de provincie georganiseerde informatieavond zal het plan nader worden toegelicht.

Tijdens deze digitale informatiebijeenkomst geeft de provincie Limburg verdere uitleg over het voorontwerp-inpassingsplan en de overige bijbehorende onderzoeken. Deze bijeenkomst (webinar) is donderdag 10 februari 2022 van 19.00 uur tot 21.00 uur via deze link te volgen: https://www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/luchtvaart/pip-maa-proefdraaien