Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Voorstel stimuleren vlootvernieuwing MAA

By 18 november 2022november 21st, 2022Nieuws, Omwonenden

Maastricht Aachen Airport komt met een voorstel om vanaf 1 april 2023 vliegtuigen van het type Boeing 747-200 niet meer toe te laten op de Limburgse luchthaven. Daarbovenop wil de luchthaven met ingang van het nieuwe luchthavenbesluit een toeslag van 100% rekenen voor vliegtuigen van het type Boeing 747-400.

Versnelde uitfasering
Het stimuleren van vlootvernieuwing maakt deel uit van het Statenvoorstel dat Gedeputeerde Staten van Limburg vandaag naar Provinciale Staten heeft gestuurd. Als luchthaven streven we naar een versnelde uitfasering van de twee vliegtuigtypes die, ook volgens de geraadpleegde omwonenden, de meeste hinder opleveren. Om het beeld bij omwonenden op te halen gingen vertegenwoordigers van de luchthaven begin september in gesprek met omwonenden en nodigden zij hen uit om een enquête in te vullen. Deze gegevens zijn geanalyseerd en vergeleken met een rapportage van KICL, het meldpunt voor vlieghinder in Limburg.

Bevindingen
Uit de resultaten van de ronde tafelgesprekken, interviews en enquête blijkt dat vrachtvliegtuigen in het algemeen bij de respondenten voor de meeste geluidshinder zorgen. Specifiek gaat het dan om de Boeing 747 serie (-200 / -400 / -800), aangevuld met de Boeing 777. Uit de gesprekken kwam naar voren dat de 747-800 voornamelijk veel overlast geeft van geluid en trillingen, en de 747-200 en 747-400 vooral overlast geeft van geluid bij het opstijgen. Vrachtvliegtuigen in het algemeen zorgen voor hinder in verband met het geluid, laagvliegen en het creëren van vortexwinden.

Maatregelen
Op basis van deze bevindingen heeft de directie van Maastricht Aachen Airport het volgende voorstel opgesteld om de vliegtuigtypes die de meeste hinder veroorzaken versneld uit te faseren:

  • Per 1 april 2023 zijn vluchten met een Boeing 747-200 en MD11 niet meer toegestaan op Maastricht Aachen Airport. Hierbij houdt de luchthaven rekening met een implementatie van 90 dagen vanaf besluitvorming Provinciale Staten in december.
  • Met ingang van het nieuwe Luchthavenbesluit ontmoedigt de luchthaven de komst van vliegtuigtype Boeing 747-400 door deze met een tariefverhoging van minimaal 100% te belasten.
  • Met ingang van 2030 is ook de Boeing 747-400 niet meer toegestaan op Maastricht Aachen Airport.

‘Hiermee lopen we als relatief kleine regionale luchthaven vooruit op de markt en de natuurlijke uitfasering van deze vliegtuigtypes. Deze maatregelen hebben direct effect op geluidsbelasting én op de inkomsten van Maastricht Aachen Airport. Zo vallen door het vervroegd uitfaseren van het vliegtuigtype B747-200 twee vaste vluchten per week weg. Dan gaat het zo over een ton aan inkomsten die we maandelijks missen, dat is een substantieel deel van onze inkomsten. Toch staan we achter deze maatregelen. We willen een omgevingsbewuste luchthaven zijn. Het belang van de omgeving laten we hier zwaarder wegen dan het economisch belang’, aldus ceo Jos Roeven.

Het voorstel voor een versnelde uitfasering van deze vliegtuigtypes is meegenomen in het businessplan van de luchthaven dat onderdeel uitmaakt van het statenvoorstel. Dit ligt sinds vandaag voor aan Provinciale Staten.

Bestaande maatregelen
Deze maatregelen vervangen de reeds ingevoerde ontmoedigingsmaatregelen uit voorgaande jaren. Vanaf april 2019 geldt een toeslag van ongeveer 35% voor vliegtuigen uit de meest lawaaiige categorieën en in 2021 kwam daar nog een toeslag op per start én landing voor o.a. de Boeing 747-200 (onderkant hoofdstuk 3 vliegtuigen). Sinds de invoering van de toeslag in 2019 is het aantal vliegbewegingen met deze vliegtuigtypes bijna gehalveerd ten opzichte van 2018.