Skip to main content

Afspraken over vortexschade

By 3 oktober 2019Omwonenden

In 2018 en 2019 zijn er bij Maastricht Aachen Airport enkele meldingen binnen gekomen van schades aan daken als gevolg van zogturbulentie. Dit is turbulentie direct achter de vleugeltippen van een vliegtuig en veroorzaakt een wervelwind. Deze wervelwind heeft er bij enkele woningen in Beek en Meerssen voor gezorgd dat er een of meerdere dakpannen van het dak werden gelift. Dat zogturbulentie schade veroorzaakt aan daken gebeurt enkel bij landende toestellen.

Herstellen schade
In de gevallen die gemeld werden, heeft de luchthaven meteen actie ondernomen. Deze actie bestond uit het opdracht geven aan een dakdekker de schade te beoordelen en zo snel mogelijk te herstellen.

Onderzoek NLR
Daarnaast heeft Maastricht Aachen Airport NLR (Netherlands Aerospace Centre) de opdracht gegeven te onderzoeken of en welke maatregelen het risico op vortexschade kunnen verminderen. Uit dit onderzoek is gebleken dat het verminderen van de kans op vortexschade niet of nauwelijks mogelijk is met realistische en uitvoerbare maatregelen.
Op basis van dit rapport heeft Maastricht Aachen Airport Beheer en Infrastructuur (MAA&BI) nader onderzoek gedaan naar de (on-)mogelijkheden van het preventief vastzetten van dakpannen.
Uit dit onderzoek blijkt dat de kosten van het preventief verankeren van dakpannen, in de zones waarin vortexschade zich mogelijk voor kan doen, minimaal € 20 miljoen bedragen. Er kan daarbij niet gegarandeerd worden dat er nooit meer een pan op die daken verplaatst wordt door zogturbulentie. De kosten van deze maatregel in verhouding tot de risico’s zijn hoog.

Verankeren dakpannen
Om die reden stelt MAA, samen met MAA&BI voor een soortgelijk beleid te hanteren als eerder door Schiphol werd gevolgd. Dit houdt in dat indien er binnen 5 jaar op hetzelfde adres schade ontstaat aan het dak als gevolg van zogturbulentie, de dakpannen dan kosteloos worden verankerd indien het dak door het dakdekkingsbedrijf als deugdelijk wordt beoordeeld.

Bij alle overige schades als gevolg van zogturbulentie wordt, zoals dat nu ook gebeurt, de reparatie door de luchthaven uitgevoerd.