Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Baanrenovatie Maastricht Aachen Airport definitief naar Dura Vermeer

By 9 september 2022december 20th, 2022Baanrenovatie nieuws, Nieuws, Omwonenden

De uitvoering van de bouwwerkzaamheden voor de baanrenovatie van Maastricht Aachen Airport is na een Europese aanbesteding definitief gegund aan Dura Vermeer Regionale Projecten uit Den Bosch. De baanrenovatie staat gepland voor het voorjaar van 2023. Van 8 mei tot en met 30 juni is de luchthaven gesloten voor al het vliegverkeer. De periode voor aanvang van de realisatie zal de aannemer gebruiken voor voorbereidingen van de uitvoering zoals de inkoop en het reserveren van het materieel en personeel, het opstellen van kwaliteitsdocumenten en een gedetailleerde planning.

De belanghebbenden van de baanrenovatie worden tijdig geïnformeerd over de daadwerkelijke werkzaamheden en de planning. Nu de aanbesteding definitief gegund is kunnen we hierover met Dura Vermeer in overleg. Binnenkort volgt hierover meer informatie. 

Verdere details met betrekking tot de definitieve gunning staan vermeld in de ‘mededeling portefeuillehouder’ die gedeputeerde Satijn aan Provinciale Staten stuurde.