Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Bezoek Longtail Airlines

By 4 maart 2021 Omwonenden

Vanochtend landde om 7 uur ’s ochtends een vlucht van Longtail Airlines. Dit betrof hetzelfde vliegtuig dat zaterdag 20 februari motorproblemen kreeg boven Meerssen waarna diverse metalen deeltjes in Meerssen neerkwamen.

De motor is vervangen en het toestel voldoet aan de veiligheidseisen gesteld door de Europese Luchtvaartautoriteit EASA.

We kunnen ons voorstellen dat het hervatten van deze vluchten vragen oproept. We hebben Longtail Airlines gevraagd een ander toestel in te zetten op hun route naar Maastricht. Dit is volgens Longtail Airlines echter niet altijd mogelijk.

Het gaat hierbij om de Boeing 747-400. Dit viermotorig vrachttoestel is in 2006 door Boeing omgebouwd van passagierstoestel naar vrachttoestel.

Het toestel is op 25 februari 1991 in gebruik genomen en heeft net als elk vliegtuig dat in Europa vliegt een veiligheidscertificaat. Hiervoor ondergaat een vliegtuig een zwaar onderhoudsschema met strenge normen. De meest intensieve onderhoudscontrole, de D-check, vindt ongeveer eens per 6 jaar plaats Hierbij wordt nagenoeg het hele vliegtuig uit elkaar gehaald voor inspectie. Als vliegtuigen na 30 jaar vervangen worden door nieuwe toestellen heeft dat een commerciële reden: moderne vliegtuigen zijn vaak zuiniger.

De 747-400 wordt veelvuldig ingezet als vrachttoestel. Op Maastricht Aachen Airport, maar ook op andere luchthavens, waaronder Schiphol. Onder andere KLM, Martinair, Saudia, Singapore Airlines, Silkway, Kalitta en Air Bridge Cargo vervoeren vracht met deze toestellen.

Maastricht Aachen Airport is niet bevoegd een toestel aan de grond te houden of te weigeren, als dit vliegtuig goedgekeurd is door de Europese luchtvaartautoriteiten. Evenmin valt het afdwingen van inspecties onder onze bevoegdheid.