Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Cijfers en kengetallen

By 20 december 2022april 18th, 2023Baanrenovatie

Dura Vermeer brengt ruim 71.000 ton asfalt opnieuw aan op de start- en landingsbaan. De deklaag van het asfalt brengen we in één dag baanbreed en over de volle lengte aan met 9 asfaltmachines tegelijk. Dit moment vormt het hoogtepunt van het werk. Op de drukste dagen zijn er ongeveer 250 mensen gelijktijdig aan het werk. Enkele andere kengetallen van de werkzaamheden:

  • Circa 280.000 vierkante meter asfalt wordt gefreesd
  • Circa 57.000 ton bestaande asfvaltverharding wordt verwijderd en vervoerd, waarvan circa 48.000 ton geschikt wordt gemaakt voor hergebruik
  • Circa 8.000 ton asfalt wordt op locatie hergebruikt als funderingslaag. 
  • Circa 1.700 volle vrachtwagens
  • Circa 20.000 vierkante meter betonverharding wordt opgebroken
  • Circa 1.000 verlichtingsarmaturen worden vervangen
  • Circa 50.000 kubieke meter grondwerk
  • Circa 15 kilometer belijning
  • Circa 100 kilometer aan bekabeling