Skip to main content

Economische bijdrage

Maastricht Aachen Airport vervult een belangrijke rol in de bereikbaarheid van de regio. Deze bereikbaarheid en de economische spin off van de luchthaven dragen bij aan het vestigingsklimaat van Limburg. Bijna 10% van de Limburgse bedrijven genereert omzet dankzij de aanwezigheid van de luchthaven (E’til 2014). 1.760 mensen verdienen hun boterham direct bij Maastricht Aachen Airport of indirect bij bedrijven gevestigd op Aviation Valley en aan activiteiten voortvloeiend uit de luchthaven. Voor Nederland komt de totale (directe en indirecte) werkgelegenheid uit op 2.480 personen (2019, bron: Ecorys).

Toekomst

Maastricht Aachen Airport wilt een toekomstbestendige luchthaven zijn en blijven. Daarom ontwikkelen wij ons verder binnen de grenzen van onze vergunning en met oog voor de omgeving.