Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Economische bijdrage

By 31 juli 2020maart 21st, 2023Geen categorie, Informatieportal

Maastricht Aachen Airport vervult een belangrijke rol in de bereikbaarheid van de regio. Deze bereikbaarheid en de economische spin off van de luchthaven dragen bij aan het vestigingsklimaat van Limburg.

Ecorys berekende over 2020 een totaal van 2.480 werkzame personen waarvan 1.760 in de regio van Maastricht Aachen Airport.

Informatiebronnen over economische effecten

MKBA – hoofstuk 5