Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Economische bijdrage

Maastricht Aachen Airport vervult een belangrijke rol in de bereikbaarheid van de regio. Deze bereikbaarheid en de economische spin off van de luchthaven dragen bij aan het vestigingsklimaat van Limburg. Bijna 10% van de Limburgse bedrijven genereert omzet dankzij de aanwezigheid van de luchthaven (E’til 2014). 1.760 mensen verdienen hun boterham direct bij Maastricht Aachen Airport of indirect bij bedrijven gevestigd op Aviation Valley en aan activiteiten voortvloeiend uit de luchthaven. Voor Nederland komt de totale (directe en indirecte) werkgelegenheid uit op 2.480 personen (2019, bron: Ecorys).

Toekomst

Maastricht Aachen Airport wilt een toekomstbestendige luchthaven zijn en blijven. Daarom ontwikkelen wij ons verder binnen de grenzen van onze vergunning en met oog voor de omgeving.