Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Extensies

By 8 september 2023Geen categorie, Omwonenden

Deze zomer hebben we tot nu toe 7 keer een extensie verleend aan een vliegtuig om tussen 23.00 en 0.00 uur te landen op Maastricht Aachen Airport.

Een extensie verlenen we op aanvraag van de luchtvaartmaatschappij. Een luchtvaartmaatschappij kan alleen een extensie aanvragen voor vluchten die in het vluchtplan een aankomsttijd hebben eerder dan 23.00 uur maar vertraagd zijn om een van de volgende redenen:

Een slot van air traffic control vanwege weersomstandigheden

Door weersomstandigheden kan het voorkomen dat er capaciteitsbeperkingen zijn in het luchtruim. Deze capaciteitsbeperkingen worden opgelegd vanuit Eurocontrol Brussel. Zij houden bij het toekennen van slots onder andere rekening met de capaciteit in het luchtruim en streven een zo optimale doorstroming van het luchtverkeer na. Vliegtuigen moeten dan gebruik maken van een andere route of krijgen een latere vertrektijd (atc-slot) voor de route waar de capaciteitsbeperking geldt. Zo wordt het ‘teveel’ aan vliegtuigen dat voor die periode een vliegplan indient, verspreid over het luchtruim of over een ruimere tijdsperiode.

Een slot van air traffic control vanwege capaciteit bij air traffic control

De luchtverkeersleiding van het (hogere) luchtruim is verdeeld over verschillende instanties in diverse landen. De hoeveelheid vliegtuigen die dat deel van het luchtruim mogen doorkruisen is afhankelijk van de capaciteit en beschikbaarheid van luchtverkeersleiders (bezetting). Bij onderbezetting kan het zijn dat de capaciteit van dat deel van het luchtruim wordt beperkt. Dit leidt dan tot een atc-slot waardoor een vlucht niet kan vertrekken op het tijdstip zoals aangevraagd in het vliegplan.

Een technisch mankement

Kan een vliegtuig niet vertrekken volgens het ingediende vluchtplan vanwege een technisch mankement, is dit een legitieme reden voor het verlenen van een extensie. Dit technische mankement kan aan het vliegtuig zijn of aan het afhandelingsmaterieel dat nodig is om de vlucht af te handelen.

Extreem weer

In een groot deel van de verleende extensies deze zomer was de oorzaak slecht weer onderweg, waardoor de vlucht een latere vertrektijd kreeg dan aangevraagd. Meerdere keren werd een extensie niet toegewezen. Hierdoor zijn een aantal vluchten uitgeweken naar een andere luchthaven.

Note: in bovenstaand bericht is de werking van de luchtverkeersleiding versimpeld en op hoofdlijnen uitgelegd. In werkelijkheid is de werking van de luchtverkeersleiding en het toekennen van slots complexer dan hierboven weergegeven.