Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Extra maatregelen om overlast te beperken

By 14 mei 2018april 11th, 2019Omwonenden

Als luchthaven zijn we voortdurend op zoek naar een juiste balans tussen een commerciële bedrijfsvoering en het zijn van een goede buur. Zo hebben we begin dit jaar, naar aanleiding van de gesprekken met de omwonenden, een aantal maatregelen genomen om de overlast te beperken. Deze maatregelen zijn van tijdelijke aard. Over enige tijd evalueren we de resultaten intern en vervolgens met de omwonenden. Aan de hand van deze evaluatie bepalen we of deze maatregelen verlengd, verscherpt of opgeheven worden.

Wat zijn deze maatregelen?

  1. Lesvluchten met grote toestellen worden per 1 januari 2018 niet meer toegelaten op Maastricht.
  2. Vrachtvliegtuigen worden in ieder geval van april tot en met september 2018 gevraagd niet te landen of te vertrekken vanaf onze luchthaven tenzij er noodzaak is.
  3. Luchtvaartmaatschappijen zijn verzocht de stroomaggregaten waar de vliegtuigmaatschappijen gebruik van maken niet langer dan nodig aan te zetten.
  4. De luchthaven heeft de ambitie in 2025 een klimaat neutrale luchthaven te zijn.
  5. De communicatie met omwonenden wordt geïntensiveerd. Via de website worden omwonenden op de hoogte gehouden en zij worden minimaal vier keer per jaar uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.