Skip to main content

Maastricht Aachen Airport beschikt over één verharde start- en landingsbaan die volgens de vergunning in twee richtingen gebruikt mag worden. Deze richtingen worden in de luchtvaart aangeduid als twee banen: baan 03 (richting het noorden) en baan 21 (richting het zuiden). Deze nummering stamt af van de kompasrichting waarin de baan ligt.

Baanlengte

Qua asfalt heeft de baan sinds het begin van deze eeuw een lengte van 2.750 meter. Het aanwijzingsbesluit (de vergunning) bepaalt dat maximaal 2.500 meter gebruikt mag worden bij een start of landing. Dit noemen we de ‘operationele baanlengte’.

Verschoven baandrempel

In het aanwijzingsbesluit (de vergunning) is vastgelegd dat vanuit het noorden een ander deel van het asfalt wordt gebruikt als operationele baanlengte (de toegestane 2.500 meter voor een start of landing) dan vanuit het zuiden. Vliegtuigen die vanuit het noorden landen (op baan 21), maken gebruik van de laatste 2.500 meter asfalt. De meest noordelijke 250 meter worden voor een landing vanuit het noorden niet gebruikt. Hierdoor vliegen de toestellen hoger over o.a. Geverik, dan als ze wel meteen het begin van het asfalt zouden gebruiken voor de landing. De baandrempel (het begin van het deel van de baan dat je mag gebruiken), ligt hier dus 250 meter zuidelijker dan het begin van het asfalt.
Bij een landing in noordelijke richting (baan 03) ligt deze baandrempel ook 250 noordelijker dan het begin van het asfalt en wordt dus ook de eerste 250 meter van het asfalt niet gebruikt.