Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

MAA wilt gelijk speelveld

By 27 augustus 2019Omwonenden

Gisteren nam directeur Jos Roeven de leden van de CRO mee in de toekomstvisie van Maastricht Aachen Airport. Hier pleit de luchthaven voor een gelijk speelveld met andere Nederlandse en buitenlandse luchthavens.

Op dit moment wordt wereldwijd 40 miljoen ton vracht vervoerd en de verwachting van IATA (International Air Transport Association) is dat dit in 2050 ruim 400 miljoen ton zal zijn. Het aantal passagiers in de luchtvaart, ongeveer 2,4 miljard nu, zal groeien naar 16 miljard in 2050.

Bereikbaarheid
Om als sector een (deel van een) dergelijke groei te kunnen faciliteren, moet de beschikbare capaciteit efficiënter benut worden. Ook in Nederland. Dit betekent dat de luchthavens beter met elkaar moeten samen werken en er bijvoorbeeld afstemming plaats moet vinden welke soort vluchten waar plaats vinden. Jos Roeven: ‘Het is van de zotte dat mensen het halve land door reizen om op vakantie te gaan. Dit zou vanuit de eigen regio moeten kunnen. De bereikbaarheid van Maastricht Aachen Airport met bijvoorbeeld het openbaar vervoer is dus een van de aandachtspunten.’

Openingstijden
Jos Roeven: ‘Daarnaast is een gelijk speelveld belangrijk. Als vrachtvluchten niet op Schiphol terecht kunnen, krijg je die niet naar Maastricht verplaatst als hier nachtsluiting is en op Schiphol niet. Dan kiezen de luchtvaartmaatschappijen voor luchthavens over de grens. En hiermee los je het milieuprobleem niet op. Hiermee verplaatst je het alleen enkele kilometers. Betekent dit dat wij pleiten voor nachtvluchten op onze luchthaven? Nee. Dit betekent dat we gelijke spelregels willen.’
MAA is overigens niet de aanvrager van de nieuwe vergunning (het luchthavenbesluit) maar MAAB&I/Provincie. De Provincie heeft al aangegeven de openingstijden gelijk te houden. Dus geen ruimere openingstijden maar ook geen beperktere.

Vliegtax
Ook wat betreft de vliegtax pleit de luchthaven voor een gelijk speelveld. ‘Wij zijn niet tegen vliegtax. Vliegen hoeft wat ons betreft ook niet zo goedkoop te zijn. Maar als de vliegtax alleen in Nederland wordt ingevoerd, verplaats je het probleem weer over de grens. Je ontmoedigt er geen vliegverkeer mee, je verplaatst het. Net zo slecht voor het milieu.

Groei door energietransitie
Net als Schiphol wilt de luchthaven groei buiten hetgeen nu vergund is, verdienen door energietransitie. Bijvoorbeeld stillere en schonere toestellen in ruil voor meer vliegbewegingen.

‘Maastricht Aachen Airport is een commercieel bedrijf dat streeft naar een gezonde bedrijfsvoering. Financieel én met oog voor de omgeving. Positieve cijfers zijn noodzakelijk voor ons voortbestaan. Net als draagvlak in de omgeving. Wij zoeken voortdurend de balans tussen onze commerciële belangen én de belangen van de omwonenden. Die over het algemeen helemaal niet tegen de luchthaven zijn. Het merendeel is er mee opgegroeid en ervaart het vliegverkeer niet als overlast. En we streven ernaar dat zo te houden.’