Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Maastricht Aachen Airport legt zonnepark aan

By 29 maart 2022september 15th, 2022Duurzaamheid, Nieuws

Maastricht Aachen Airport legt op het eigen terrein een zonnepark aan met een vermogen van 6,5 megawatt. Hiervoor is deze week de subsidie toegekend aan de luchthaven. Voorwaarde voor de subsidie is dat het zonnepark binnen 2 jaar is gerealiseerd.

De zonnepanelen worden verspreid over 4 locaties op het luchthaventerrein: tussen de randweg Noord en de Europalaan, op een aan te leggen overkapping op P1 en op 2 locaties ten zuiden van de passagiersterminal aan de rand van de Vliegveldweg. De vergunning hiervoor is afgegeven door de gemeente Beek en nu is ook de subsidie rond.

Deze SDE++ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en is gebaseerd op de verwachte opbrengst van de zonnepanelen. Maastricht Aachen Airport verwacht jaarlijks ruim 6 gigawatt uur aan groene energie op te wekken. Dit is ongeveer gelijk aan het gemiddeld energieverbruik van 2.100 huishoudens.

De opgewekte energie zal op de luchthaven worden gebruikt voor het eigen energieverbruik van o.a. de gebouwen en het grondmaterieel en later voor het opladen van elektrische vliegtuigen.

Het opwekken van ‘groene’ energie is een van de vele stappen die Maastricht Aachen Airport neemt op weg naar een duurzame luchthaven met als doel een net zero operatie in 2030. Daarnaast bereidt de luchthaven zich zo voor op haar bijdrage aan de klimaatdoelstelling van een CO2-neutrale luchtvaart in 2050.