Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

P5 deels in gebruik vanaf 27 juni

By 22 juni 2021Omwonenden

Vanaf 27 juni opent P5 aan de Engellandlaan voor passagiers van Corendon met bestemming Turkije. Passagiers met andere bestemmingen parkeren vooralsnog op P2.

Het in gebruik nemen van P5 is een direct gevolg van het aantal vluchten dat Corendon vanaf 27 juni gepland heeft. Het zomerschema van Corendon is als gevolg van corona nog aan verandering onderhevig. Zodra dit schema definitief is, publiceren we dit op onze website.