Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

P5 deels in gebruik vanaf 27 juni

By 22 juni 2021 Omwonenden

Vanaf 27 juni opent P5 aan de Engellandlaan voor passagiers van Corendon met bestemming Turkije. Passagiers met andere bestemmingen parkeren vooralsnog op P2.

Het in gebruik nemen van P5 is een direct gevolg van het aantal vluchten dat Corendon vanaf 27 juni gepland heeft. Het zomerschema van Corendon is als gevolg van corona nog aan verandering onderhevig. Zodra dit schema definitief is, publiceren we dit op onze website.