Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Save the date: informatiebijeenkomsten m.e.r.

Voor de aanvraag van het nieuwe luchthavenbesluit onderzoeken we de gevolgen voor het milieu(milieueffecten) ten opzichte van de huidige vergunning. Met de m.e.r.-beoordeling maken we  de effecten van de aan te vragen luchtgebonden activiteiten op het milieu op een objectieve manier inzichtelijk.

Vóór we de definitieve aanvraag voor de m.e.r.-beoordeling indienen, informeren we omwonenden en andere belanghebbenden over de stand van zaken en uitkomsten van de onderzoeken naar de milieu effecten van ons aan te vragen luchthavenbesluit.

Reserveer nu alvast de volgende data. De informatiebijeenkomsten vinden beide in de avonduren plaats. Meer informatie volgt binnenkort.

  • Maandag 27 mei 2024
  • Donderdag 4 juli 2024