Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Tijdelijke sluiting Cargo Terminal North

By 16 januari 2023Omwonenden

Uit het businessplan van Maastricht Aachen Airport spreekt een duidelijke ambitie om de luchthaven te verduurzamen. Bijvoorbeeld door zonnepanelen, materieel elektrificeren en het verduurzamen van gebouwen om energie te besparen.

Een van die gebouwen, Cargo Terminal North, heeft te maken met een grote mate van achterstallig onderhoud. In dit gebouw verwerken we hoofdzakelijk importvracht: vracht die per vliegtuig ons land binnenkomt. Het achterstallig onderhoud zorgt voor een hoog warmteverlies. Daarom sluiten we met ingang van 16 januari (tijdelijk) onze Cargo Terminal North en verwerken we alle vracht (import én export) via Cargo Terminal East, m.u.v. de bloemenvluchten. Tot wanneer deze tijdelijke sluiting duurt is nog niet bekend.

Chauffeurs worden bij Cargo Terminal North doorverwezen naar de andere locatie door middel van een informatiebord. 

De verwachting is dat de vrachtvolumes voor de korte termijn de wereldwijde daling volgen. Dit betekent dat de winterpiek achter de rug is en de concentratie van de vracht aan de Oostzijde ruimschoots past binnen de capaciteit van platform Delta.