Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Vliegbewegingen per gemeente in kaart gebracht

By 19 november 2019 Omwonenden

Het NLR (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum) heeft in opdracht van Maastricht Aachen Airport Beheer & Infra over het jaar 2018 inzichtelijk gemaakt welke luchthaven verantwoordelijk is voor welke vliegbewegingen boven Zuid-Limburg. In dit overzicht kunnen inwoners zien hoeveel van het vliegverkeer boven hun gemeente van of naar Maastricht Aachen Airport (MAA) gaat. Gemeente Beek kent de meeste vliegbewegingen (9.307 bewegingen, excl. circuitvluchten), gevolgd door gemeente Meerssen (6.790) en Eijsden-Margraten (6.216). Bij deze laatste bevindt 33% van deze vluchten van de Limburgse luchthaven zich beneden de 3.000 voet.

Vliegverkeer boven Zuid-Limburg
Er is veel te doen over vliegverkeer boven Zuid-Limburg. Met name over het vliegverkeer van en naar Maastricht Aachen Airport. Aan een overkomend vliegtuig is niet altijd te zien waar deze naar toe gaat of vandaan komt. Daar geeft het onderzoek van het NLR inzicht in.

Meerdere luchthavens
Het onderzoek van het NLR toont aan dat het merendeel van de vliegbewegingen boven gemeente Beek en gemeente Meerssen toe te schrijven is aan Maastricht Aachen Airport. Respectievelijk 84% en 72% van de bewegingen boven deze gemeenten zijn afkomstig van vliegverkeer van of naar MAA. Ook in de gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen en Valkenburg aan de Geul is (iets) meer dan de helft van de vliegbewegingen van of voor MAA.
Boven de overige gemeenten is het merendeel van de overkomende vliegtuigen afkomstig van of onderweg naar Geilenkirchen, Luik of andere luchthavens (passanten).

Vliegbewegingen per dag
Wat verder opvalt is dat er boven drie gemeenten in Zuid-Limburg gemiddeld 1 keer per uur of vaker een vliegbeweging van of naar MAA plaats vindt (excl. circuitvluchten). Dit zijn gemeente Beek (25 keer per dag), Meerssen (19 keer per dag) en Eijsden-Margraten (17 keer per dag). Van deze vluchten zit boven Beek 95% lager dan 3.000 voet, boven Meerssen 94% en boven Eijsden-Margraten 33%. In de overige gemeenten varieert dit van ongeveer 1 keer per 1,5 uur (Beekdaelen, Gulpen-Wittem, Maastricht, Sittard-Geleen, Valkenburg aan de Geul), 1 tot 2 keer per 5 uur (Brunssum, Heerlen, Stein, Vaals en Voerendaal), minder dan 1 keer per 10 uur (Simpelveld) en niet-dagelijks (Kerkrade, Landgraaf).
Het hele rapport is hier te lezen.