Skip to main content

Walstroom naar verwachting binnen 2 maanden in gebruik op Maastricht Aachen Airport

By 7 september 2020Omwonenden

Voor het einde van dit jaar verwachten we de PCA (pre conditioned air units) op walstroom in gebruik te nemen. De PCA (pre conditioned air units) is aangeschaft om waar mogelijk de APU (hulpmotor in jet vliegtuig) te vervangen. Hiermee wordt een belangrijke bron van geluidsoverlast in de directe omgeving van de luchthaven tot een minimum te beperken.

Het voornemen was om de PCA te testen met mobiele stroomaggregraten. Deze test moest uitwijzen waar de vaste (wal)stroompunten het best aangelegd konden worden op het platform. Deze locatie is onder ander afhankelijk van de parkeerpolities van de toestellen en de operationele werkzaamheden.

De tests, waarmee we in het voorjaar wilden starten, moesten helaas worden uitgesteld in verband met corona. Zodra de operatie het toeliet zijn we alsnog gestart met testen. Hieruit bleek dat het op een veilige wijze werken met de PCA in combinatie met aggregraten op dit moment niet mogelijk is. Daarom zijn we meteen gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van de walstroompunten.

Naar verwachting zijn deze werkzaamheden voor het einde van dit jaar gereed. Vanaf dat moment vallen de geluid- en geuremissies van zowel de APU grotendeels weg, wat vooral merkbaar is voor de inwoners van Ulestraten. Concreet betekent dit dat het gebruik van de APU tijdens het laden en lossen vervangen wordt door deze PCA. Tijdens de voorbereidingen voor vertrek en het afronden van de vlucht na aankomst maken piloten wel nog gebruik van de APU. Dit neemt per vertrek of landing maximaal 15 minuten in beslag.