Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Aangepaste dienstverlening LVNL

By 25 november 2021Nieuws

Er is vanwege uiteenlopende oorzaken krapte ontstaan bij de inroostering van luchtverkeersleiders op Maastricht Aachen Airport. Daardoor is Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) genoodzaakt om de dienstverlening op Maastricht Aachen Airport van donderdag 25 tot en met zondag 28 november van 06.00 tot 07.00 uur, 10.00 tot 11.00 uur en 13.30 tot 15.30 uur te onderbreken. De tijdstippen zijn in goed overleg afgestemd met de luchthaven en luchtvaartmaatschappijen. Hierbij is gekeken naar momenten met zo min mogelijk impact voor klanten en partners.