Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Concessie Maastricht Aachen Airport minnelijk beeindigd

By 30 oktober 2019Nieuws, Omwonenden

Vandaag maakte de Provincie Limburg bekend dat de concessieovereenkomst met de aandeelhouders van MAA BV wordt beëindigd. Hierover bracht de Provincie Limburg onderstaand persbericht naar buiten:

Concessie Maastricht Aachen Airport minnelijk beëindigd

De aandeelhouders van MAA BV hebben aangegeven de concessieovereenkomst Maastricht Aachen Airport (MAA) te willen beëindigen, omdat de groeimogelijkheden van de luchthaven niet meer aansluiten op hun ambities. De Provincie Limburg betreurt het dat de private aandeelhouders niet wensen door te gaan. Gezien het belang van de luchthaven is besloten de concessie in goed overleg minnelijk te beëindigen. NV Holding Businesspark Luchthaven Maastricht (HBLM), waarvan de Provincie Limburg voor 100 procent aandeelhouder is, koopt de aandelen van MAA BV voor 1 euro. Deze maatregel leidt niet tot veranderingen voor betrokken bedrijven, medewerkers, reizigers of omgeving. De heer Durmaz, de vertrekkende concessienemer, blijft betrokken bij de luchthaven. Gedeputeerde Joost van den Akker: “De heer Durmaz heeft in de afgelopen drie jaar een waardevolle aanjagende rol gespeeld in de internationale ontwikkeling van de luchthaven. Mede dankzij hem is de weg omhoog ingezet die we voort kunnen zetten.”

De luchthaven is onderdeel van de basisinfrastructuur van Limburg. Het is van belang dat deze basis gegarandeerd is en blijft. Deze maatregel leidt niet tot veranderingen voor betrokken bedrijven, medewerkers, reizigers of omgeving. Gedeputeerde Joost van den Akker: ‘De perspectieven van de luchtvaart zijn goed. We werken toe naar een nieuwe aanvraag voor een Luchthavenbesluit waarbij naast de economische kansen die de luchthaven biedt voor het Limburgse bedrijfsleven, het vestigingsklimaat en de arbeidsmarkt, ook de gevolgen voor de omgeving nadrukkelijk in de besluitvorming worden betrokken. De ontwikkeling van MAA vraagt om een voortdurende balans tussen maatschappelijke inzichten, omgevingsfactoren en het optimaal benutten van economische kansen. Via NV HBLM kan de Provincie Limburg meer sturing geven aan de te maken afwegingen en aanpak van de overlast. Zo behouden we de balans tussen economische verankering in de regio en de leefkwaliteit voor omwonenden.’

De Provincie Limburg wacht met het zoeken naar een nieuwe exploitant om de komende tijd kaders te ontwikkelen en toe te werken naar een nieuw Luchthavenbesluit. In 2020 wordt de nationale Luchtvaartnota van het Rijk gepubliceerd. Daarin worden voor MAA belangrijke hoofdkeuzes gemaakt (onder andere over de samenhang met andere Nederlandse luchthavens en verduurzaming luchtvaart). De Provincie Limburg gaat in 2020 een regionale vertaling opstellen waarin met alle betrokken partijen de kaders voor de ontwikkeling en de toekomst van de luchthaven worden bepaald. Eind 2020 wordt een aanvraag voor een nieuw Luchthavenbesluit ingediend bij het Rijk. Wanneer deze kaders bekend zijn, beziet de Provincie Limburg met marktpartijen een nieuwe vorm van samenwerking (concessie). Provinciale Staten blijven nauw betrokken bij deze besluitvorming.