Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Dakpanschade als gevolg van vortex

By 18 februari 2021 Geen categorie

Wat is vortex?

Vortex of zorgturbulentie wordt veroorzaakt door de luchtkrachten die op het vliegtuig werken om het gewicht te kunnen dragen. De hoge druk onder de vleugel drukt als het ware een bepaalde massa lucht onder de vleugel naar beneden om de draagkracht te genereren. Het gevolg is dat er buiten de vleugeltip eenzelfde hoeveelheid lucht weer omhoog stroomt. Dit leidt tot het vormen van een paar tegengesteld roterende wervels rond de vleugeltip.

Beeld: NLR

De sterkte van die wervels is onder andere afhankelijk van de atmosferische omstandigheden zoals windsterkte, turbulentieniveau en de stabiliteit van de atmosfeer én de vliegsnelheid. In het algemeen geldt dat in zeer rustige weersomstandigheden de wervelsterkte minder snel afneemt dan bijvoorbeeld bij sterke wind en turbulentie. Met mooi, windstil weer is de vortex aan de grond dus sterker dan bij een sterke wind, waarbij het effect het grootst is bij lage snelheid en dus bij de landing.

Als een vliegtuig gaat landen en laag over een huis vliegt, kan deze vortex het dak raken, waarbij dakpannen opgetild worden. Hellende daken met losliggende pannen zijn het meest vatbaar voor wervelschade.

Vortexprogramma

Maastricht Aachen Airport kent een vortexprogramma om huizen rond de luchthaven te repareren. Als uw dak is beschadigd door vortex, repareren wij de schade. Hoewel de wettelijke aansprakelijkheid voor vortexschade bij de luchtvaartmaatschappijen ligt, financiert Maastricht Aachen Airport vrijwillig deze regeling als onderdeel van onze inzet voor de omgeving.

Elk huis, school, kerk of ziekenhuis met vortexschade aan het dak komt in aanmerking voor dit vortexprogramma. Dit geldt ook voor woningen boven bedrijfspanden. Helaas dekt de regeling geen schade aan andere eigendommen veroorzaakt door dakpannen die door vortex zijn losgeraakt.

Constateer jij schade aan jouw dak, veroorzaakt door de vortex van vliegtuigen met bestemming Maastricht Aachen Airport? Dan kun je deze schade direct telefonisch bij ons melden via 043-3589999, menukeuze optie 3 voor Airport Authority.

We sturen zo snel mogelijk een monteur om de schade op te nemen en te herstellen. De kosten hiervan komen voor rekening van Maastricht Aachen Airport.

Voer zelf zonder overleg geen reparaties uit, want woningen komen alleen in aanmerking voor de regeling als de schade officieel is vastgesteld door onze monteur.