Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Dakpanschade als gevolg van vortex

By 18 februari 2021september 15th, 2023Geen categorie, Informatieportal

Wat is vortex?

Vortex of zogturbulentie wordt veroorzaakt door de luchtkrachten die op het vliegtuig werken om het gewicht te kunnen dragen. De hoge druk onder de vleugel drukt als het ware een bepaalde massa lucht onder de vleugel naar beneden om de draagkracht te genereren. Het gevolg is dat er buiten de vleugeltip eenzelfde hoeveelheid lucht weer omhoog stroomt. Dit leidt tot het vormen van een paar tegengesteld roterende wervels rond de vleugeltip.

Beeld: NLR

De sterkte van die wervels is onder andere afhankelijk van de atmosferische omstandigheden zoals windsterkte, turbulentieniveau en de stabiliteit van de atmosfeer én de vliegsnelheid. In het algemeen geldt dat in zeer rustige weersomstandigheden de wervelsterkte minder snel afneemt dan bijvoorbeeld bij sterke wind en turbulentie. Met mooi, windstil weer is de vortex aan de grond dus sterker dan bij een sterke wind, waarbij het effect het grootst is bij lage snelheid en dus bij de landing.

Als een vliegtuig gaat landen en laag over een huis vliegt, kan deze vortex het dak raken, waarbij dakpannen opgetild worden. Hellende daken met losliggende pannen zijn het meest vatbaar voor wervelschade.

Vortexprogramma

De vortex wordt niet veroorzaakt door Maastricht Aachen Airport zelf maar door de gebruikers van de luchthaven: de luchtvaartmaatschappijen. Echter, als Maastricht Aachen Airport er niet was geweest, waren er ook geen vliegtuigen en dus ook geen schade aan daken als gevolg van vortex. Vanuit die betrokkenheid met de omgeving en bij de leefbaarheid en veiligheid willen wij doen wat redelijkerwijs mogelijk is om het risico te beperken.

Sinds 2019 leggen wij op vrijwillige basis de pannen vast op daken waar voor de 2e keer schade ontstond als gevolg van vortex. Hierbij nemen wij de kosten voor onze rekening die met deze werkzaamheden samenhangen. Dat betekent het zorgen voor veiligheidsmaatregelen voor de werklieden, het bekostigen van het materiaal en het vastzetten van de bestaande dakpannen.

Elk pand met vortexschade aan het dak komt in aanmerking voor dit vortexprogramma. Dit geldt ook voor woningen boven bedrijfspanden. Helaas dekt de regeling geen schade aan andere eigendommen veroorzaakt door dakpannen die door vortex zijn losgeraakt.

Constateer jij schade aan jouw dak, veroorzaakt door de vortex van vliegtuigen met bestemming Maastricht Aachen Airport? Dan kun je deze schade direct telefonisch bij ons melden via 043-3589999, menukeuze optie 3 voor Airport Authority.

We sturen zo snel mogelijk een monteur om de schade op te nemen en te herstellen. De kosten hiervan komen voor rekening van Maastricht Aachen Airport.

Voer zelf zonder overleg geen reparaties uit, want woningen komen alleen in aanmerking voor de regeling als de schade officieel is vastgesteld door onze monteur.

Programma preventief vastzetten dakpannen

Aanvullend op bovenstaande maatregel bieden we nu, i.s.m. gemeente Beek en Provincie Limburg woningen in het gebied met de hoogste voorvalratio* de mogelijkheid de dakpannen preventief vast te zetten. Hiervoor geldt net als bij de reeds bestaande maatregel dat wij de kosten voor onze rekening nemen die met deze werkzaamheden samenhangen. Dat betekent het zorgen voor veiligheidsmaatregelen voor de werklieden, het bekostigen van het materiaal en het vastzetten van de bestaande dakpannen. Hier lees je meer over dit programma.