Skip to main content

ILenT: MAA verleende 1 van de 57 extensies onterecht

By 17 juni 2019Nieuws, Omwonenden

Maastricht Aachen Airport heeft in het gebruiksjaar 2018 1 extensie onterecht verleend. Dit betekent dat de extensie is verleend terwijl niet werd voldaan aan de strikte voorwaarden die hiervoor gelden. Hiervoor legt de inspectie een dwangsom op aan de luchthaven. In totaal waren er in dat gebruiksjaar 57 vliegbewegingen na 23.00 uur.

Dit alles is te lezen in de handhavingsrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport dat vandaag gepubliceerd is.

Het gebruiksjaar 2018 loopt van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018.

Verder constateert ILenT dat de grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten niet zijn overschreden en dat een luchtvaartmaatschappij een waarschuwing heeft ontvangen voor het niet correct vliegen van de vertrekprocedure.

Het hele rapport is hier te downloaden.