Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

ILenT: MAA verleende 1 van de 57 extensies onterecht

By 17 juni 2019 Nieuws, Omwonenden

Maastricht Aachen Airport heeft in het gebruiksjaar 2018 1 extensie onterecht verleend. Dit betekent dat de extensie is verleend terwijl niet werd voldaan aan de strikte voorwaarden die hiervoor gelden. Hiervoor legt de inspectie een dwangsom op aan de luchthaven. In totaal waren er in dat gebruiksjaar 57 vliegbewegingen na 23.00 uur.

Dit alles is te lezen in de handhavingsrapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport dat vandaag gepubliceerd is.

Het gebruiksjaar 2018 loopt van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018.

Verder constateert ILenT dat de grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten niet zijn overschreden en dat een luchtvaartmaatschappij een waarschuwing heeft ontvangen voor het niet correct vliegen van de vertrekprocedure.

Het hele rapport is hier te downloaden.