Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Informatiemarkt Luchthavenbesluit

By 25 april 2023mei 23rd, 2023Bijeenkomsten, Luchthavenbesluit, Nieuws, Omwonenden

Dit jaar dienen wij een aanvraag voor een luchthavenbesluit in bij de minister
van Infrastructuur en Waterstaat. In de wet staat dat elke regionale burgerluchthaven van nationale betekenis over een luchthavenbesluit moet beschikken. Dit luchthavenbesluit vervangt
de huidige gebruiksvergunning.
In het luchthavenbesluit ligt onder andere vast:

  • Grenswaarden en regels omtrent het gebruik van de luchthaven (waaronder de openstelling en gebruiksruimte).
  • Ruimtelijke beperkingengebieden waarbinnen regels gelden onder welke voorwaarden er in de omgeving van de luchthaven wel of niet gebouwd mag worden.

Informatiemarkt

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseert op 25 mei een informatiemarkt over de procedure om tot een luchthavenbesluit te komen en de mogelijkheden tot inspraak in deze procedure.
Op de informatiemarkt kun je in gesprek met medewerkers van het ministerie en van Maastricht Aachen Airport over de procedure en het luchthavenbesluit.
Je kunt je tot en met 22 mei 2023 aanmelden voor de informatiemarkt door een mail te sturen naar: regionaleluchthavens@minienw.nl.

Wanneer: 25 mei van 19.00 uur tot 21.00 uur
Locatie: Grand Café Travelicious (passagiersterminal van Maastricht Aachen Airport, Vliegveldweg 90)
Parkeren: P1 (gratis voor bezoekers van de informatiemarkt)

De aankondiging van deze informatiemarkt publiceert het ministerie ook in diverse dag- en weekbladen en wordt gedeeld met Zuid-Limburgse gemeenten. Deze aankondiging bekijk je hier.