Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Maastricht Aachen Airport bleef in 2017 binnen grenswaarden geluidsbelasting

By 1 juni 2018oktober 18th, 2018Nieuws, Omwonenden

Maastricht Aachen Airport (MAA) heeft in 2017 de grenswaarden voor de geluidsbelasting niet overschreden. Wel zijn er twee andere afwijkingen geconstateerd: een onrechtmatige nachtvlucht en een vlucht die afweek van de voorgeschreven vertrekroute. Dat is vandaag openbaar gemaakt in de ‘Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport’ van ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport).
Het hele rapport leest u hier.