Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Maastricht Aachen Airport bleef in 2017 binnen grenswaarden geluidsbelasting

By 1 juni 2018 oktober 18th, 2018 Nieuws, Omwonenden

Maastricht Aachen Airport (MAA) heeft in 2017 de grenswaarden voor de geluidsbelasting niet overschreden. Wel zijn er twee andere afwijkingen geconstateerd: een onrechtmatige nachtvlucht en een vlucht die afweek van de voorgeschreven vertrekroute. Dat is vandaag openbaar gemaakt in de ‘Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport’ van ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport).
Het hele rapport leest u hier.