Skip to main content

Meedenkmoment communicatie en informatie

By 1 maart 2023Omwonenden

Dinsdagavond vond de laatste van de 3 meedenkmomenten plaats met omwonenden over het onderwerp informatie en communicatie.

Het doel van deze gesprekken was, om mede op basis van de mening, wensen, ideeën en behoeften van de omwonenden:

  • de communicatie en informatie van Maastricht Aachen Airport te verbeteren,
  • de hinder(beleving) te verminderen en
  • de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren.

Er is onderscheid gemaakt tussen objectieve hinder, veroorzaakt door een bron en vaak meetbaar en subjectieve hinder; hoe de hinder wordt ervaren. Hoewel het daadwerkelijk terugdringen van de objectieve/fysieke hinder een prominente ambitie van de luchthaven is, kan communicatie en informatie hier niets aan veranderen. Echter kan communicatie wel een positief effect hebben op de hinderbeleving, de subjectieve hinder.

Alle bevindingen, behoeften, wensen en gedachten die we de afgelopen periode hebben opgehaald werden nu samengevat teruggekoppeld. Deze samenvatting werd aangevuld met een voorstel hoe we dit gebruiken om de communicatie en informatie te verbeteren. De aanwezige omwonenden maakten veelvuldig gebruik van de mogelijkheid om te reageren, aan te vullen en aan te scherpen.

Deze reacties gebruiken we om het voorstel verder te optimaliseren waarna het voorgelegd wordt aan de aandeelhouders en directie van Maastricht Aachen Airport.

En in de tussentijd starten we al met een aantal voornemens. Zoals de informatievoorziening uitbreiden en verbeteren, het aanbieden van rondleidingen en het opnemen van links naar relevante websites en rapporten die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de hinderbeleving.

In het najaar nodigen we de deelnemers uit om de communicatie en informatie wederom te bespreken: wat gaat goed, wat kan beter, etc.

Voor reactie en vragen, stuur een mail naar communications@maa.nl.

De presentatie van dinsdagavond is hier te downloaden. Deze presentatie bevat een selectieve weergave van het volledige voorstel dat dinsdagavond verder mondeling is toegelicht.