Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Planning baanrenovatie

By 20 december 2022april 12th, 2023Baanrenovatie

Maandag 8 mei begint Dura Vermeer om 7 uur ’s ochtends met het inrichten van het werkterrein voor de baanrenovatie. De aannemer start met  het plaatsen van hekwerken om het werkterrein af te zetten, het plaatsen van de ‘bouwketen’ en het verwijderen van de lampen en markeringen. Vanaf dinsdag starten de sloopwerkzaamheden.

De planning op hoofdlijnen ziet er zo uit:

In deze planning is de mogelijk te ervaren hinder gevisualiseerd. Hoeveel hinder er waar ontstaat op welk moment is niet met zekere nauwkeurigheid aan te geven. De aannemer start de werkzaamheden namelijk tegelijkertijd in verschillende werkgebieden.

Naar verwachting veroorzaakt het opbreken van het beton (prikken) het meeste geluid. Deze werkzaamheden vinden plaats aan de zuidelijke draaikop (werkgebied 5) en aan het uiteinde van de baan aan de noordelijke baankop (werkgebied 1) in de eerste twee weken (van 9 tot en met 20 mei). Lees hier meer over geluid tijdens de baanrenovatie.

De onderstaande illustratie geeft alvast een eerste indruk van de werkzaamheden.