Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Geluid tijdens baanrenovatie

By 12 april 2023Baanrenovatie

Tijdens de baanrenovatie voeren de (onder)aannemers verschillende geluidsgevoelige werkzaamheden uit zoals bijvoorbeeld het opbreken en breken van beton en puin en het frezen en aanbrengen van de asfaltlagen.

De werkzaamheden die volgens de geluidsrapporten het meeste geluid veroorzaken vinden plaats in de eerste twee weken (van 9 mei tot en met 20 mei).

De aannemer heeft op verzoek van Maastricht Aachen Airport verschillende maatregelen genomen om de (geluids)overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken en/of te voorkomen.

  • Geluidsgevoelige werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 uur 19.00 uur op maandag t/m zaterdag. Op zon- en feestdagen en na 19.00 uur vinden alleen geluidsarme werkzaamheden plaats.
  • De locaties waar beton wordt gebroken voorziet de aannemer van geluiddempende bouwdoeken. Deze bouwdoeken plaatsen we ook rondom de puinbreker en ter hoogte van de noordelijke baankop.
  • De aannemer meet gedurende de werkzaamheden het geluid op een aantal woningen in de directe omgeving. Onverhoopte overschrijdingen worden zo gesignaleerd.

Voor het geluid bij bouwwerkzaamheden schrijft de overheid verschillende dagwaarden voor. Voor de werkzaamheden tijdens de baanrenovatie hanteren wij de laagste (in de Circulaire Bouwlawaai) voorgeschreven (voorkeursgrens)waarde van 60 dB(A). Deze dagwaarde is het gemiddelde geluid over de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur, gemeten op de gevel van 5 maatgevende woningen in de directe omgeving.

Om er zeker van te zijn dat de werkzaamheden de dagwaarde van 60 dB(A) niet overschrijden zijn de verwachten geluidswaarden van alle werkzaamheden berekend.

Met deze berekeningen kunnen we  voor de werkzaamheden het gebied bepalen waarbinnen het daggemiddelde 60 dB(A) blijft. Deze zogenaamde 60 dB(A) contour is op de foto’s aangegeven met de groene lijnen.

Prikken en breken beton

Frezen asfalt

Frezen en zagen asfalt

Breken van asfalt en beton

Ook zijn de daggemiddelden op de maatgevende woningen berekend.
De berekeningen gaan uit van een ‘worst case scenario’ waarbij de kortste afstand tussen het adres en de werklocatie is genomen. In werkelijkheid is de gemiddelde afstand groter en het gemiddelde geluidsniveau lager.

In de rapporten heeft men het over de verschillende werkgebieden. Deze werkgebieden staan aangegeven in de foto’s met cijfers. Werkgebied 6 is de start- en landingsbaan zelf.