Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Tijdelijk vrachtverkeer tussen 06.00 en 07.00

By 12 november 2018januari 31st, 2019Nieuws, Omwonenden

Vanwege werkzaamheden op Birmingham Airport verleent Maastricht Aachen Airport toestemming aan BDA Logistics om tussen 06.00 uur en 07.00 uur te landen op Maastricht Aachen Airport. Dit geldt voor de periode van 5 november tot en met 5 december 2018.

Maastricht Aachen Airport heeft in maart van dit jaar alle vrachtluchtvaartmaatschappijen verzocht hun schema aan te passen zodat zij tussen 06.00 uur en 07.00 uur geen gebruik maken van de luchthaven om te landen of op te stijgen. Deze maatregel volgde op het verzoek van omwonenden om de activiteiten in de vroege ochtend te beperken. Alle maatschappijen hebben hier gehoor aan gegeven zolang dit hun operatie niet in de weg zou staan.

Maastricht Aachen Airport sluit niet uit dat ook andere luchtvaartmaatschappijen gebruik zullen maken van de vroege ochtend. ‘Deze maatregel hebben we destijds tijdelijk ingevoerd. We staan uitzonderingen toe indien dit noodzakelijk is voor de operatie van de airlines, zoals ook aangekondigd tijdens de CRO vergadering van 25 oktober’, aldus Jos Roeven, managing director van Maastricht Aachen Airport.

BDA Logistics voert het merendeel van de vluchten uit met een Zimex ATR, een kleiner vrachttoestel.