Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Toekomstige vliegtuigen

By 3 december 2021Duurzaamheid

In de toekomst vliegen we elektrisch (op batterijen of waterstof) of op sustainable aviation fuel. Met name het emissievrije elektrisch vliegen voor korte afstanden zorgt voor een revolutie in mobiliteit. Omdat de brandstof- en onderhoudskosten veel lagere zijn, wordt deze manier van reizen betaalbaar voor een grote groep mensen.

Deze nieuwe generatie vliegtuigen is ook aanmerkelijk stiller dan we gewend zijn. Bovendien is de productie van fijnstof minimaal. Schoon en efficiënt dus. En niet alleen voor mensen, ook goederen gaan we op deze manier vervoeren. Zo krijgt DHL in 2024 al de eerste elektrische vliegtuigen geleverd.

Korte afstanden stiller, schoon én betaalbaar overbruggen. In het begin met kleine 9- of 19-zitters voor afstanden tot 500 kilometer. Maar de technologie ontwikkelt zich in een hoog tempo. Al snel zullen de afstanden én vliegtuigen, groter worden, dankzij doorontwikkelde accu’s, en inzet van waterstof. Dit maakt vliegen betaalbaar en schoon, met een groeiende actieradius.

Elektrisch vliegen vormt zo een nieuwe mobiliteitsvorm die voldoet aan de vraag naar ‘van-deur-tot-deur emissievrij vervoer”.

Dit betekent een nieuwe onmisbare rol voor regionale luchthavens. Namelijk die van gateway van de eigen voordeur, via korte afstanden, naar de rest van de wereld. Regionale luchthavens zorgen zo voor een schone, snelle toegang van de regio tot wereldwijde handel en essentiële benodigdheden.

En andersom betekent dit een nieuw, additioneel verdienmodel voor regionale luchthavens.

Een duurzaam verdienmodel. Want uiterlijk in 2030 is Maastricht Aachen Airport volledig net zero.