Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Volgende stap in verduurzaming grondoperatie

By 6 december 2022december 8th, 2022Geen categorie, Nieuws, Omwonenden

Het volledig elektrisch afhandelen van (passagiers)vliegtuigen is weer een stapje dichterbij gekomen voor Maastricht Aachen Airport.

Sinds deze week gebruikt de luchthaven een elektrische waterwagen én een elektrische toiletwagen. Naast dit elektrisch materieel gebruikt Maastricht Aachen Airport een elektrische pushback truck, bagageband, ground power unit én een elektrische trekker om de koffers van de terminal naar het vliegtuig te vervoeren.

Het elektrificeren van het afhandelingsmaterieel is een van de stappen om te komen tot een net zero grondafhandeling in 2030. Deze ambitie legde de luchthaven vorige week formeel vast door hun deelname aan het Airport Carbon Accreditation Programma van ACI Europe.

Jos Roeven, ceo van Maastricht Aachen Airport: ‘Maastricht Aachen Airport heeft de ambitie om uit te groeien tot een toekomstbestendige, duurzame luchthaven waarbij we onze impact op de omgeving verbeteren. Hiervoor investeren we in een goede relatie met onze omwonenden, het verminderen van hinder en het verduurzamen van onze grondactiviteiten. Ook investeren we in het faciliteren van de elektrische luchtvaart, zodat we straks klaar zijn, zodra de eerste elektrische vliegtuigen commerciële vluchten uitoefenen.’