Coronavirus

Momenteel gaat vliegen vanaf onze luchthaven iets anders dan je misschien gewend bent:

Lees hier alle belangrijke informatie over het Coronavirus en Maastricht Aachen Airport. Klik hier.

Coronavirus

Will you be traveling by plane soon? Then prepare yourself properly. Things are different than you might be used to. Read all important information about the Coronavirus and Maastricht Aachen Airport here. Click here

Coronavirus

Reisen Sie demnächst mit dem Flugzeug? Dann bereiten Sie sich gut vor. Es wird anders sein, als Sie es vielleicht gewohnt sind. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Coronavirus und Maastricht Aachen Airport.

Le Coronavirus

Voler actuellement de notre aéroport est être différentes de ce à quoi vous êtes habitué:

Lisez toutes les informations importantes sur le coronavirus et Maastricht Aachen Airport ici. Cliquer ici.

Werkzaamheden aan gevel Maastricht Aachen Airport vertraagd

By 26 april 2018 oktober 18th, 2018 Nieuws, Omwonenden
Tijdens de renovatiewerkzaamheden aan de terminal van Maastricht Aachen Airport is 9 april jl. asbest aangetroffen in enkele delen van de gevel. Dit zorgt voor een onvoorzien oponthoud met als gevolg dat de beoogde oplevering voor augustus niet meer haalbaar lijkt.

In het onderzoek voorafgaand aan de renovatie wees niets op de aanwezigheid van asbestvezels. Tijdens de werkzaamheden aan de gevel zijn echter materialen aangetroffen die na nader onderzoek asbestvezels bevatten. Conform asbestregelgeving is direct nader onderzoek uitgevoerd.

Uit dat onderzoek bleek dat de asbest zit in panelen die gebruikt zijn in de tochtsluizen, de buitenluifels en de gevel zelf. De panelen bestaan uit twee aluminium platen waar de asbest in is ingesloten. De platen worden door een professioneel, gecertificeerd, bedrijf verwijderd.

Zij doen dit door de asbestplaten in te sluiten met schuim. Dit schuim doordrenkt de asbesthoudende platen waardoor de asbestvezels niet rondvliegen en niet ingeademd kunnen worden. Omdat de platen geheel zijn doordrenkt, vormt zelfs plaatbreuk geen probleem. Het afvoeren van het afval gaat hetzelfde als bij een traditionele asbestsanering. Door deze aanpak zijn er geen risico’s voor de volksgezondheid voor reizigers en personeel opgetreden.

Hoeveel vertraging de oplevering van de gevel oploopt, is nog niet bekend. Streven is om de renovatie in september te voltooien.

De binnenzijde van de terminal is zoals gepland eind mei klaar. Reizigers die in de zomerperiode vliegen vanaf Maastricht Aachen Airport vertrekken voorzien van alle gemakken vanuit een geheel vernieuwde terminal.