Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Werkzaamheden aan gevel Maastricht Aachen Airport vertraagd

By 26 april 2018oktober 18th, 2018Nieuws, Omwonenden
Tijdens de renovatiewerkzaamheden aan de terminal van Maastricht Aachen Airport is 9 april jl. asbest aangetroffen in enkele delen van de gevel. Dit zorgt voor een onvoorzien oponthoud met als gevolg dat de beoogde oplevering voor augustus niet meer haalbaar lijkt.

In het onderzoek voorafgaand aan de renovatie wees niets op de aanwezigheid van asbestvezels. Tijdens de werkzaamheden aan de gevel zijn echter materialen aangetroffen die na nader onderzoek asbestvezels bevatten. Conform asbestregelgeving is direct nader onderzoek uitgevoerd.

Uit dat onderzoek bleek dat de asbest zit in panelen die gebruikt zijn in de tochtsluizen, de buitenluifels en de gevel zelf. De panelen bestaan uit twee aluminium platen waar de asbest in is ingesloten. De platen worden door een professioneel, gecertificeerd, bedrijf verwijderd.

Zij doen dit door de asbestplaten in te sluiten met schuim. Dit schuim doordrenkt de asbesthoudende platen waardoor de asbestvezels niet rondvliegen en niet ingeademd kunnen worden. Omdat de platen geheel zijn doordrenkt, vormt zelfs plaatbreuk geen probleem. Het afvoeren van het afval gaat hetzelfde als bij een traditionele asbestsanering. Door deze aanpak zijn er geen risico’s voor de volksgezondheid voor reizigers en personeel opgetreden.

Hoeveel vertraging de oplevering van de gevel oploopt, is nog niet bekend. Streven is om de renovatie in september te voltooien.

De binnenzijde van de terminal is zoals gepland eind mei klaar. Reizigers die in de zomerperiode vliegen vanaf Maastricht Aachen Airport vertrekken voorzien van alle gemakken vanuit een geheel vernieuwde terminal.