Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Directie tekent Emission reduction policy MAA

By 15 juni 2022juli 7th, 2022Duurzaamheid, Nieuws

Nadat de meerderheid van Provinciale Staten zich uitsprak voor behoud van MAA, is het tijd om naar de toekomst te kijken. Een toekomst die mooie uitdagingen voor ons in petto heeft. Bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming.
MAA stelt zichzelf als doel om uiterlijk in 2030 net zero te zijn. Dat betekent dat we onze CO2-uitstoot tot een minimum reduceren en de overgebleven uitstoot compenseren, waardoor onze operatie onder aan de streep geen CO2 toevoegen aan de atmosfeer.
De voltallige directie van Maastricht Aachen Airport ondertekende daarom een ‘Emissions Reduction Policy’. Dit houdt in dat zij zichzelf actief inzetten om de directe uitstoot van onze operatie terug te dringen en grondstoffen verantwoord te gebruiken.

De ambitie is een duurzame luchthavenoperatie en een gezonde en veilige werkomgeving.