Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

MAA neemt samen met omwonenden PCA in gebruik

By 15 januari 2021december 3rd, 2021Duurzaamheid, Nieuws, Omwonenden

Vandaag nam Gedeputeerde Joost van den Akker, samen met omwonenden de Pre Conditioned Air unit (PCA) in gebruik op Maastricht Aachen Airport. De PCA verwarmt en koelt de vracht in toestellen tijdens hun verblijf op de luchthaven. Dit is met name belangrijk bij verse producten zoals bloemen en groente, maar ook farmaceutische producten die bij een bepaalde temperatuur bewaard dienen te worden.

Groene stroom
In het verleden gebruikte vliegtuigen hiervoor de staartmotor, de APU. Deze veroorzaakt een hoog fluitend geluid die als hinderlijk werd ervaren door de omgeving. In nauw overleg met de omgeving is de luchthaven overgegaan tot de aanschaf van deze unit. Enerzijds om de geluidshinder terug te dringen en anderzijds om de CO2 uitstoot te verminderen. De PCA maakt namelijk gebruik van groene (wal)stroom, opgewekt door de zonnepanelen op de Cargo Terminal East. De unit is ook primair bedoeld voor de vrachtvliegtuigen op Oost. Hier werd in het verleden de APU het meest gebruikt en leverde deze ook de meeste hinder voor de omgeving op.

Tijdens de ‘grondtijd’ krijgt een toestel stroom van een Ground Power Unit (GPU). De GPU’s die momenteel in gebruik gebruiken diesel om de stroom te genereren. Twee GPU’s op platform Oost worden op korte termijn vervangen door oplaadbare GPU’s, die ook gebruik maken van de groene stroom van de eigen zonnepanelen.

Inventarisatie hinderreductie
Uit een inventarisatie van NLR (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum) is gebleken dat inventarisatie van alle maatregelen om het grondgeluid te verminderen, het reduceren van APU- en GPU-gebruik op nummer 1 staat.
Deze inventarisatie werd uitgevoerd in opdracht van Dhr. van Geel. Momenteel legt Dhr. van Geel de laatste hand aan zijn advies aan de Provincie over hoe MAA een toekomstbestendige en duurzame luchthaven kan worden, waarbij de economische belangen in balans zijn met de maatschappelijke belangen.

CO2 neutraal
Maastricht Aachen Airport streeft ernaar in 2030 CO2 neutraal te zijn. De aanschaf van de PCA en het elektrificeren van de GPU’s zijn enkele van de vele stappen die we nemen om te verduurzamen.
Zo worden bijvoorbeeld ook vervoersmiddelen en overig materieel geëlektrificeerd, verlichting vervangen door LED en afvalstromen geoptimaliseerd. Dit is een ongoing proces waarmee we in fases toewerken naar een klimaatneutrale luchthaven. Gefaseerd omdat dit grote investeringen vergt en we hierdoor keuzes moeten maken wat we wanneer doen.

PCA
De PCA GSE 3400 van de firma ITW uit Denemarken is een Pre-Conditioned Air Unit. De machine heeft een aansluitvermogen van 180kVA – 275A. Op twee locaties op het platform zijn ondergronds elektrische aansluitingen gemaakt om de PCA van elektriciteit te voorzien zonder bovengrondse kabels. Er is een nieuwe hoogspanningstrafo geplaatst van 1000 KVA en vanuit deze trafo is ondergronds een voedingskabel gelegd naar de hoofdverdeelkast op het platform. Vanuit deze hoofdverdeelkast zijn er weer twee gestuurde ondergrondse boringen gemaakt naar de twee voedingskelders in het platform. Elke voedingskelder bevat een groot stopcontact met mechanisch deksel voor de elektrische aansluiting van de PCA in de nabijheid van de vliegtuig opstelplaatsen.
De elektriciteit voor de PCA komt van de 2.160 zonnepanelen die op het dak van deze loods liggen, in totaal goed voor 575 KWH.