Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Regenwaterbassins MAA gaan verdroging Bunder- en Elsloërbos tegen

By 1 november 2019december 3rd, 2021Duurzaamheid, Nieuws, Omwonenden

De twee noordelijke regenwaterbassins op Maastricht Aachen Airport zijn aangepast ten behoeve van het Natura 2000-gebied Bunder- en Elsloërbos. De bassins zijn na oplevering van de werkzaamheden in oktober getest en ze werken naar verwachting. Dit betekent dat het regenwater nu gebufferd en gefilterd wordt, waarna het naar het grondwater wordt afgevoerd. Hierdoor wordt de gemeentelijke riolering ontlast en verdroging tegen van Natura 2000-gebied Bunder- en Elsloërbos tegen gegaan.