Skip to main content

Maastricht Aachen Airport tijdelijk gesloten

Maastricht Aachen Airport is gesloten van 8 mei t/m 30 juni 2023. In deze periode voeren we renovatiewerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbaan. Klik hier voor meer informatie.

Maastricht Aachen Airport temporarily closed

Maastricht Aachen Airport will be closed from May 8 to June 30, 2023. During this period, we will be renovating our runway. Click here for more information.

Maastricht Aachen Airport vörubergehend geschlossen

Maastricht Aachen Airport bleibt vom 8. Mai bis 30. Juni 2023 geschlossen. In diesem Zeitraum führen wir Renovierungsarbeiten an unserer Runway durch. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

L’aéroport de Maastricht Aachen temporairement fermé

L'aéroport de Maastricht Aix-la-Chapelle sera fermé du 8 mai au 30 juin 2023. Pendant cette période, nous effectuerons des travaux de rénovation sur notre piste. Cliquez ici pour plus d'informations

Traject m.e.r.-beoordeling voor de aanvraag van het luchthavenbesluit

By 27 oktober 2023Nieuws, Omwonenden

Maastricht Aachen Airport doet onderzoek naar de milieueffecten van het aan te vragen luchthavenbesluit, een zogenaamde m.e.r.-beoordeling. Eerder informeerden we omwonenden tijdens informatiebijeenkomsten over deze m.e.r.-beoordeling en de verschillende onderzoeken.

De derde informatiebijeenkomst over de uitgangspunten en de eerste onderzoeksresultaten is eerder uitgesteld. Het definiëren van de uitgangspunten én de uit te voeren onderzoeken nemen meer tijd in beslag dan we voorzagen. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer deze derde informatiebijeenkomst wel plaats kan vinden.

Met het aan te vragen luchthavenbesluit leggen we formeel vast binnen welke kaders we straks opereren. Inclusief de hinderreductie voor de omgeving en het klimaat. De impact van het luchthavenbesluit blijft daarmee niet beperkt tot de luchthaven, maar werkt ook door in bijvoorbeeld de omgeving. Zorgvuldigheid is dan ook van groot belang voor alle belanghebbenden.

Het uitstel van deze bewonersbijeenkomst zorgt vooralsnog niet voor vertraging in de aanvraag van het luchthavenbesluit. We streven er nog steeds naar in de loop van 2024 de formele aanvraag voor een nieuw Luchthavenbesluit in te dienen zodat het Ministerie van IenW in 2024 een ontwerpbesluit kan publiceren.

Via deze website delen we de voortgang zodra er meer bekend is.

Heb je vragen over dit bericht? Mail dan naar communications@maa.nl